do:
Eur / hod.

POZVÁNKA: Akadémia Klasickej ekonómie 2024

POZVÁNKA: Akadémia Klasickej ekonómie 2024

05.01.2024

Po úspešnom zrealizovaní šestnástich ročníkov otvára inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi sedemnásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2024.

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. 

 

Vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku. 

 

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, ktoré sú využiteľné v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka. 

 

Akadémia klasickej ekonómie 2024 

Po úspešnom zrealizovaní šestnástich ročníkov otvára inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi sedemnásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2024. Vzdelávací kurz AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov liberálneho ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE). Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá inštitútu na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

 

AKE 2024 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm inštitútu Peter GONDA. 

 

Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad o myšlienkach Friedricha Hayeka doktorand Erasmus University Rotterdam so špecializáciou na dielo F. A. Hayeka Tomáš KRIŠTOFÓRY a o cene a plytvaní štátu na Slovensku zástupca Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz – INESS Radovan ĎURANA, Martin Vlachynský alebo Robert CHOVANCULIAK.    

 obrazok

Kde sa semináre konajú

Každý seminár sa uskutoční v učebni Vysokej školy manažmentu v Bratislave a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. 

 

Aké témy sa budú diskutovať?

 

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu od februára do decembra 2024 sa predpokladajú nasledovné témy:

 

 • seminár (29.2.2024): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému „Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi“.

 • seminár (27.3.2024): prezentácia a diskusia na tému  „Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi“. 

 • seminár (25.4.2024): prezentácia a diskusia na tému „Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť“.

 • seminár (30.5.2024): prezentácia a diskusia na tému „Prínos Friedricha Augusta von Hayeka pre súčasné ekonomické myslenie a prax“. 

 • seminár (27.6.2024): prezentácia a diskusia na tému „Prínos Miltona Friedmana a iných predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre ekonomické myslenie a prax“.

 • seminár (26.9.2024): prezentácia a diskusia na tému „Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v ekonomickej teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska“.

 • seminár (30.10.2024): prezentácia a diskusia na tému „Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska“.

 • seminár (28.11.2024): prezentácia a diskusia na tému „Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska“.

 • seminár (19.12.2024): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

 

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené. 

 

Kedy a kde?

Semináre AKE 2024 sa budú konať od februára do decembra 2024 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenom termíne v čase od 17.15 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE je naplánovaný na 29. februára 2024. 


certifikat

 Čo získa absolvent? 

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

 1. získať certifikát AKE v roku 2024 v prípade splnenia podmienok: absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne 

 2. získať potvrdenie o účasti na AKE 2024 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov

 3. získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu

 4. pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska

 5. pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE. 

 

Ako sa možno prihlásiť? 

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do princípov ekonómie a do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl. Prihlásiť sa na AKE 2024 je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej najneskôr 16. februára 2024.

 

Prihlášku nájdeš tu!

 

Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.  

Účastnícky poplatok na AKE 2024

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 110 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu deviatich seminárov AKE 2024. Členovia Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) a študenti stredoškolského, interného vysokoškolského a interného doktorandského štúdia majú zľavnený účastnícky poplatok vo výške 85 €. 


Pre viac informácii klikaj sem!

 • Registrácia
  • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
  • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

30.03.2022

Poradňa pre zamestnávateľov inzerentov

Ako správne narábať s naším portálom a ako si získať, čo najviac brigádnikov? Poradňa nie je iba pre brigádnikov, ale i zamestnávateľov, ktorí to na našom portály ešte nepoznajú a potrebujú poradiť!

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis