do:
Eur / hod.

Zásady spracovania osobných údajov

Webová stránka Brigada.sk je inzertný portál, s viac ako 10-ročnou tradíciou pri zverejňovaní pracovných ponúk prevažne na dohodu. Portál ponúka technické nástroje a služby pre jednoduché a efektívne vyhľadávanie pracovných ponúk, zverejňovanie inzerátov, ako aj vyhľadávanie, notifikovanie o ponukách, tvorbu životopisu a kariérneho profilu, testovanie a simulátor pracovného pohovoru, o ktoré majú návštevníci portálu záujem. Charakter jednotlivých služieb je preto závislý od používania návštevníkmi portálu, preto prevádzkovateľ portálu prijal také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia aby zabezpečil kontinuálnu a funkčnú prevádzku svojich služieb, integritu dát a chránil osobné údaje na portáli Brigada.sk.
Prevádzkovateľ portálu spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Global Services Slovakia s.r.o., Obchodná 39, Bratislava 811 06, IČO: 35 837 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26636/B.
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Sprostredkovateľ osobných údajov

Direct Consulting, s.r.o., Bakošova 2101/30, Bratislava 841 03, IČO: 44 023 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99019/B.
(ďalej len „sprostredkovateľ“)
Sprostredkovateľ poskytuje na základe zmluvy pre prevádzkovateľa služby ako externé spracovanie účtovníctva, externé spracovanie personálnej a mzdovej agendy.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line nástrojov na www.brigada.sk pre vyhľadanie optimálnej ponuky práce v zozname ponúk, pomoc s výberom dotknutej osobe nájsť si vhodnú pracovnú ponuku, uplatniť sa na trhu práce, resp. nájsť vhodného kandidáta.
Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby a za vyššie uvedeným účelom je oprávnený osobné údaje uvedené v životopise a profile dotknutej osoby sprístupniť a poskytnúť svojím obchodným partnerom.

Rozsah spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov, nástrojov pre tvorbu životopisu a tvorbu pobočiek a kontaktných osôb, ktoré dotknuté osoby dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania. Ďalej prevádzkovateľ z webovej stránky www.brigada.sk môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.

Záujemcovia o prácu

Funkcie pre tvorbu a evidenciu profilu a životopisov dotknutých osôb (záujemcov o prácu) obsahujú minimálne meno a priezvisko, telefón, email, adresu trvalého resp. prechodného bydliska, vek a dátum narodenia, pohlavie (za účelom štatistického spracovania), pričom zadanie ďalších údajov je na dobrovoľnom a výlučnom rozhodnutí dotknutej osoby. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby nepožaduje uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov.

Zamestnávatelia a ich kontaktné osoby/zamestnanci

Funkcie pre tvorbu a evidenciu profilu dotknutých osôb (zamestnávateľov a ich kontaktných osôb/zamestnancov) obsahujú minimálne meno a priezvisko, adresa, telefón, email, pričom zadanie ďalších údajov je na dobrovoľnom a výlučnom rozhodnutí dotknutej osoby. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby nepožaduje uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov.

Reakcia na pracovnú ponuku

Funkcie pre reakciu na pracovnú ponuku a jej evidenciu obsahujú údaje dotknutej osoby v rozsahu meno a priezvisko, telefón, email, údaje uvedené v profile, životopis, motivačný list alebo iné prílohy poskytnuté dotknutou osobou dobrovoľne pre zamestnávateľa. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby nepožaduje uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov.
Global Services Slovakia s.r.o. pri poskytovaní služieb portálu www.brigada.sk ako aj obchodný partner majú postavenie prevádzkovateľa, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 5 rokov od posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na štatistické účely.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, máte nasledovné práva:

 • Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom,

 • Právo na opravu osobných údajov,

 • Právo na vymazanie osobných údajov,

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

 • Právo na odvolanie súhlasu,

 • Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pravidlá pre používanie cookies

Stránka www.brigada.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať služby portálu a ktoré sa riadia samostatnými pravidlami pre používanie cookies, ktoré sú neodeliteľnou súčasťou týchto zásad so spracovaním osobných údajov.

Zmena zásad

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť na túto webovú adresu a informovať o tom prostredníctvom oznámenia na stránke www.brigada.sk.

 

V Bratislave dňa 1.7.2021

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

 

 • Registrácia
  • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
  • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

30.03.2022

Poradňa pre zamestnávateľov inzerentov

Ako správne narábať s naším portálom a ako si získať, čo najviac brigádnikov? Poradňa nie je iba pre brigádnikov, ale i zamestnávateľov, ktorí to na našom portály ešte nepoznajú a potrebujú poradiť!

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis