do:
Eur / hod.

Evidencia na úrade práce

Každý nezamestnaný človek, či už je to absolvent, ktorý práve dokončil školu alebo človek, ktorý dal alebo dostal výpoveď, by mal hneď rozmýšľať o evidencií na úrade práce. Keďže byť evidovaný na úrade práce nie je povinnosť, ale právo občanov, nikto vás na evidovanie nebude upozorňovať ani pozývať. 

 

Kto môže byť evidovaný na úrade práce?

Občan, ktorý sa ide evidovať na úrade práce, dáva vlastne najavo, že je schopný vykonávať prácu a má záujem si prácu nájsť. Pre to, aby si mohol byť zaevidovaný, je však potrebné spĺňať aj ďalšie podmienky, a to konkrétne:

 

 • nie si zamestnanec

 • nie si v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonávaš zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu

 • neprevádzkuješ ani nevykonávaš samostatnú zárobkovú činnosť

 • nevykonávaš zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ alebo v cudzine

 • vykonávaš zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny.

 

V súčastnosti je suma, ktorú evidovaný nezamestnaný nesmie prekročiť, aby nebol vyradený z evidencie je na úrovni 148,57 EUR (brutto). 

 

Pre uchádzanie sa o evidenciu uchádzača o zamestnanie na úrade práce je potrebné podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov. Takáto žiadosť sa podáva na úrade práce v  územnom obvode, v ktorom sa nachádza miesto trvalého pobytu.

 

Čo si zobrať na úrad práce kvôli evidencii?

Ak sa ideš evidovať na úrad práce, budeš potrebovať niekoľko dokladov a dokumentov:

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz)

 • doklad osvedčujúci ukončenie pracovného pomeru (dohodu o rozviazaní pracovného pomeru)

 • absolventi štúdia, doklad o ukončení štúdia ako aj doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 

Ak uchádzač o evidenciu spĺňa všetky podmienky, je zaradený medzi uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti.

 

Vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie

Evidovaný uchádzač môže byť dobrovoľne aj nedobrovoľne vyradený z evidencie uchádzačov. Tu sú všetky dôvody, ktoré s určitosťou rozbehnú správne konanie o vyradenie uchádzača z evidencie. Ak sa naplní niektorý z týchto bodov, uchádzač bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu šesť mesiacov:

 • uchádzač vykonáva prácu bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (práca načierno)

 • uchádzač odmietne ponuku vhodného zamestnanie, ktorú mu sprostredkoval úrad práce bez vážnych dôvodov

 • uchádzač odmietne účasť alebo predčasne skončí účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce bez vážnych dôvodov

 • uchádzač sa nedostaví na úrad práce alebo iné určené miesto úradom a pritom nemá na to vážnejší dôvod

 • uchádzač nepredloží doklady v termíne, ktoré určí úrad alebo ústredie

 • uchádzač nedodrží liečebný režim počas jeho dočasnej práceneschopnosti

 • uchádzač dostane povolenie na zamestnanie v členskom štáte EÚ alebo v cudzine


Ak ide o dobrovoľné vyradenie z evidencie bez udania dôvodu, úrad práce takéhoto uchádzača vyradí z evidencie na dobu tri mesiace.

 

 • Registrácia
  • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
  • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

30.03.2022

Poradňa pre zamestnávateľov inzerentov

Ako správne narábať s naším portálom a ako si získať, čo najviac brigádnikov? Poradňa nie je iba pre brigádnikov, ale i zamestnávateľov, ktorí to na našom portály ešte nepoznajú a potrebujú poradiť!

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis