do:
Eur / hod.

Akadémia klasickej ekonómie (AKE) 2022

Akadémia klasickej ekonómie (AKE) 2022

20.01.2022

Konzervatívny inštitú M.R. Štefánika (KI) otvára nový ročník Akadémie klasickej ekonómie 2022! Zaujímaš sa o ekonomické myslenie a chcel by si sa zapojiť do diskusií o ekonomických a spoločenských otázkok? Semináre sú otvorené všetkým! Nečakaj dlho a prihlás sa.

Po úspešnom zrealizovaní štrnástich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi v poradí už pätnásty samostatný ročník tohto programu – AKE 2022. 

Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE).

 

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok. AKE 2022 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných ekonomických seminárov.

 

Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI Peter GONDA. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad o myšlienkach Friedricha Hayeka doktorand Erasmus University Rotterdam so špecializáciou na dielo F. A. Hayeka Tomáš KRIŠTOFÓRY a o cene a plytvaní štátu na Slovensku zástupca Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz – INESS Radovan ĎURANA, Martin VLACHYNSKÝ alebo Robert CHOVANCULIAK.

 

 

AKÉ TÉMY BUDÚ DISKUTOVANÉ?

1. seminár (24. 3. 2022): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému

Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi

 

2. seminár (28. 4. 2022): prezentácia a diskusia na tému 

Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi

 

3. seminár (26. 5. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

 

4. seminár (30. 6. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Prínos Friedricha Augusta von Hayeka pre súčasné ekonomické myslenie a prax“ 

 

5. seminár (29. 9. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Prínos Miltona Friedmana a iných predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl pre ekonomické myslenie a prax

 

6. seminár (13. 10. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Význam vlastníctva a vlastníckeho práva v ekonomickej teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska

 

7. seminár (27. 10. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Vláda, vládne zásahy do ekonomiky a ich ekonomické dôsledky v teórii a praxi. Príklady v podmienkach Slovenska

 

8. seminár (24. 11. 2022): prezentácia a diskusia na tému

Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska

 

9. seminár (8. 12. 2022): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

 

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

 

KEDY A KDE?

Semináre AKE 2022 sa budú konať od marca do decembra 2022 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenom termíne v čase od 17.30 do 20.00 hod.

 

Ak kvôli vírusovému ochoreniu COVID-19 nebude možné v určenom termíne zrealizovať seminár v priestoroch VŠM, tak sa príslušný seminár uskutoční online formou alebo v inom termíne. 

Prvý seminár AKE je naplánovaný na 24. marca 2022.

 

 

ČO PO ABSOLVOVANÍ ZÍSKAŠ?

 Image

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát AKE 2022 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne

 

  • získať potvrdenie o účasti na AKE 2022 v prípade absolvovania aspoň polovice seminárov

 

  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu;

 

  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska;

 

  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

 

AKO A KDE SA PRIHLÁSIŠ?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

 

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky najneskôr 13. marca 2022.

 

PRIHLÁŠKU NÁJDEŠ TU

Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 60. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz.

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 100 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu deviatich seminárov AKE 2022.

 

Pre členov Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) a pre študentov stredoškolského, interného vysokoškolského a interného doktorandského štúdia ponúkame zľavnený účastnícky poplatok vo výške 75 €. Staňte sa členmi KPKI – viac sa dozviete tu.

 

 Image

 

  • Registrácia
    • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
    • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

30.03.2022

Poradňa pre zamestnávateľov inzerentov

Ako správne narábať s naším portálom a ako si získať, čo najviac brigádnikov? Poradňa nie je iba pre brigádnikov, ale i zamestnávateľov, ktorí to na našom portály ešte nepoznajú a potrebujú poradiť!

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis