do:
Eur / hod.

Akú zmluvu uzatvára brigádnik alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Stiahni si vzor dohody vo formáte DOC 

Keďže brigádnik do 18 nemôže uzatvárať zmluvu pre hlavný pracovný pomer a neskôr kvôli štúdiu pracovať na plný pracovný úväzok nemôže, má tri možnosti, akým spôsobom si môže privyrobiť mimo pracovného pomeru. Patrí sem dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o vykonaní práce.

Na uzavretie ktorejkoľvek dohody musí mať brigádnik viac ako 15 rokov a ukončenú povinnú školskú dochádzku. Podmienkou je, že musia byť písomné, inak sú neplatné. Aby bola dohoda platná, musí obsahovať minimálne dohodnutú odmenu za prácu, druh práce, predpokladaný časový rozsah práce a obsah práce.

Takéto dohody sa nesmú uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany autorského zákona. V dohode sa môžu dojednať aj ďalšie podmienky práce, avšak do 18 rokov brigádnik nemôže podpisovať dodatok o hmotnej zodpovednosti.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na maximálne 350 hodín pre jedného zamestnávateľa v kalendárnom roku (to znamená, že aj v prípade viacerých dohôd u jedného zamestnávateľa je maximálny pracovný čas najviac 350 hodín do roka, avšak u rôznych zamestnávateľov na každú jednu dohodu pripadá najviac 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku). Dohoda o vykonaní práce je určená predovšetkým výsledkom práce, uzatvára sa teda zväčša na činnosti s jednoznačným výsledkom ako napríklad propagácia výrobku na rôznych podujatiach, vypracovanie dokumentácie, výpomoc... Ide hlavne o jednorazové splnenie určitej úlohy.

Dohoda o pracovnej činnosti sa môže uzatvoriť najviac na 10 hodín týždenne. Zatiaľ čo pri dohode o vykonaní práce sa pracovné hodiny počítali kumulatívne za jeden rok (čo znamená, že jeden mesiac môže brigádnik pracovať 160 hodín a druhý mesiac nepracovať vôbec a potom zasa odrobiť istý počet hodín), pri dohode o pracovnej činnosti sa odpracované hodiny počítajú týždenne (teda ak jeden týždeň brigádnik odrobí 6 hodín, to neznamená, že na ďalší týždeň môže odrobiť 14 hodín, stále je to maximálne 10 hodín do týždňa).

Dohoda o brigádnickej práci študenta je najčastejšou formou zamestnávania študentov. Uzatvára sa na polovicu ustanoveného pracovného času u zamestnávateľa, maximálne však na 20 hodín týždenne. Môže sa uzatvoriť na dobu určitú aj neurčitú. Odpracované hodiny sa tak, ako pri dohode o vykonaní práce počítajú kumulatívne, buď za obdobie, na ktoré bola dohoda uzavretá alebo za kalendárny rok. Stále však platí, že v priemere nesmie pracovný čas prekročiť polovicu ustanoveného pracovného času u daného zamestnávateľa. VIac sa môžeš dočítať v sekcii poradne o pracovnom čase brigádnika.

Výhodou tejto dohody je, že umožňuje brigádnikovi pracovať celé leto plný pracovný čas a to tak, že dohodu o brigádnickej práci študenta uzavrie napríklad od júla do októbra, pričom júl a august bude pracovať plný pracovný čas a v septembri a v októbri neodrobí ani hodinu.

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je aj potvrdenie štatútu študenta - potvrdenie o návšteve školy, ktorá musí študent predložiť pri podpisovaní dohody.

Ukončiť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné na základe vzájomnej písomnej dohody k určitému dátumu alebo jednostranne s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Čo sa týka zodpovednosti za škodu, zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu spôsobenú rovnako ako zamestnanec v trvalom pracovnom pomere. Pri úmyselnom zavinení je zamestnanec povinný nahradiť plnú výšku škody, pri neúmyselnom zavinení je náhrada škody maximálne do výšky jednej tretiny dohodnutej odmeny.

  • Registrácia
    • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
    • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

30.03.2022

Poradňa pre zamestnávateľov inzerentov

Ako správne narábať s naším portálom a ako si získať, čo najviac brigádnikov? Poradňa nie je iba pre brigádnikov, ale i zamestnávateľov, ktorí to na našom portály ešte nepoznajú a potrebujú poradiť!

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis