do:
Eur / hod.

Minislovník brigádnika

Absencia – nastáva v prípade, že sa nedostavíš na pracovisko bez ospravedlnenia

Asertivita - je typ komunikačnej zručnosti, ktorá umožňuje človeku primerane vyjadrovať svoje názory, potreby a pocity v interakcii s ostatnými ľuďmi. Asertívne správanie je zamestnávateľmi často vyhľadávané.

Assessment centrum – hodnotiace centrum, ktoré hlavne väčšie spoločnosti využívajú pri prijímaní zamestnancov (typ skupinového pohovoru).  Účastníci assessment centra pracujú na reálnych problémoch pod dohľadom vedúcich, resp. personalistov, ktorí ich sledujú a hodnotia.

BOZP – skratka označujúca pojem „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“. Sú to pravidlá a podmienky, ktorých účel je prevencia voči možným rizikám, pracovným úrazom a iného poškodenia zdravia zamestnancov na pracovisku. Presné podmienky BOZP upravuje Predpis č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

CV – skratka označujúca pojem „curriculum vitae“. Ide o často používanú latinskú skratku pre životopis.

Čistá mzda – je mzda, ktorú dostaneš po odpočítaní všetkých odvodov a dane z príjmu. Ľahko a rýchlo si ju môžeš vypočítať v kalkulačke výplaty a odvodov.

Daňové priznanie - daňové priznanie za predchádzajúci rok musíš odovzdať, ak si v danom roku zarobil viac ako je polovica z nezdaniteľnej sumy v tom roku. V roku 2014 musíš podať daňové priznanie ak si v roku 2013 zarobil viac ako 1867,97€.

Dohoda o brigádnickej práci študenta – typ zmluvy, ktorú podpisuje spolu so zamestnávateľom každý študent -  brigádnik. Ide o typ dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru, pre ktoré platia trochu iné podmienky ako pri zmluve o pracovnom pomere.

Email agent – nástroj / funkcia, ktorá pravidelne (podľa zvoleného časového cyklu) posiela záujemcovi o túto službu pracovné ponuky / brigády podľa zadaných kritérií.

Finančná gramotnosť – je súbor vedomostí a zručností, ktoré ti pomáhajú rozumieť financiám a správne s nimi nakladať v rôznych životných situáciách.

Hard skills – ide o tzv. „tvrdé zručnosti“, ktoré označujú skupinu odborných zručností a znalostí. Ide o také zručnosti, ktoré sa pomerne ľahko dajú naučiť aj zmerať. (ovládanie strojopisu, obsluha strojov a zariadení, dátové analýza a pod.)

Hrubá mzda – plat, ktorý ešte nie je nijak zaťažený odvodmi a daňou z príjmu

Motivačný list – dokument, ktorý je akýmsi sprievodným dokumentom životopisu (Pozor však na zámenu so sprievodným listom). Jeho napísanie môže vyžadovať od teba zamestnávateľ. Vzor motivačného listu má danú formu, ktorú by si mal dodržať. Treba doň uviesť o akú prácu máš záujem, popísať svoje schopnosti a skúsenosti, ktoré sa týkajú danej práce, čo očakávaš od novej práce, ako aj tvoje pracovné ciele.

Odpočítateľná daňová položka – časť príjmu, ktorá je zbavená dane z príjmu. V roku 2014 je vo výške 316,94.

Personalista – osoba, ktorá ti bude klásť otázky na pracovnom pohovore. Zodpovedá za výber zamestnancov podľa požiadaviek zamestnávateľa (spoločnosti).

Personálna agentúra – agentúra, ktorá sa stará o personálne obsadenie spoločností. Ich úlohou je teda získavať zamestnancov pre rôzne spoločnosti. Personálne agentúry svoje ponuky uverejňujú na rôznych miestach (internet, denná tlač, sociálne siete...). Zamestnanci personálnej agentúry, ktorí sa starajú o výber nových zamestnancov sa nazývajú personalisti.

Pracovná stáž  -  typ brigády vo firme, kde sa stážista zoznamuje s pracovným prostredím, fungovaním spoločnosti a firemnou kultúrou. Vykonáva obyčajne asistentské činnosti, spolupodieľa sa na niektorých projektoch, komunikuje s kolegami v tíme a pod. Stáž môže byť platená aj neplatená.

Pracovný pohovor – časť výberového konania zamestnanca. Pracovný pohovor vedie personalista alebo človek zo spoločnosti, ktorý ma na starosti príjem nových zamestnancov. Na pracovný pohovor sú pozývaní záujemcovia, ktorí podľa životopisu spĺňajú predpoklady pre danú prácu.

Simulátor pohovoru – v simulátore pracovného pohovoru si môže užívateľ vyskúšať situáciu, kedy sa ocitne pred personalistom na pohovore. Umožňuje mu zistiť ako reagovať na jeho otázky a vyhodnotí jeho šancu na úspech na pohovore.

Sociálne odvody – suma, o ktorú je zbavená hrubá mzda zamestnanca. U brigádnikov, je výška sociálnych odvodov vo výške 7% v prípade, že si neuplatňuje výnimku z platenia odvodov.

Soft skills  - tzv. „mäkké zručnosti“, ktoré sú potrebné pre vykonávanie istých typov prác. Niektoré z týchto zručností sú zdedené, iné sa dajú počas života naučiť. Medzi soft skills patria: komunikácia, práca v tíme, asertivita, time management, riešenie konfliktov, vedenie ľudí a pod.

Sprievodný list – nie je iný názov pre motivačný list ako si mnohí myslia. Ak zasielate zamestnávateľovi životopis, motivačný list, prípadne ďalšieho dokumenty, je dobré pridať k nim aj sprievodný list, ktorý je vlastne zoznamom zaslaných dokumentov (prípadne aj s ich stručným popisom). Sprievodný list nie je úplne bežný.

Sprostredkovateľská agentúra - inštitúcia, ktorá sprostredkúva prácu / brigádu pre záujemcu. Sprostredkovateľská agentúra sa najčastejšie spája so sprostredkovaním práce v zahraničí.

SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba) -  fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z z. sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

ÚPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny) – je orgánom štátnej správy. Vykonáva rôzne služby zamestnanosti pre svojich klientov – účastníkov trhu práce alebo ľudí pripravujúcich sa na vstup na trh práce.

Zamestnávateľ  - človek (fyzická osoba), ktorá ťa vo firme zamestnáva a vypláca ti odmenu za pracovný výkon.

Zručnosti (Skills) – schopnosti, ktoré napomáhajú k lepšiemu výkonu istých typov prác – niektoré z týchto zručností človek dedí, iné sa dajú naučiť. Hlavné členenie zručností je na tzv. soft skills a hard skills

Žiadosť o brigádu – je formálna správa, ktorým uchádzač  o pracovnú pozíciu, prejavuje svoj záujem o brigádu. Do žiadosti uvedieš o akú pozíciu sa uchádzaš, príp. kde si sa o danej pozícii dozvedel. Dôvod o uchádzanie sa a aspoň stručne tvoje predpoklady pre spoľahlivé vykonávanie tejto práce.

Životopis  - formálny dokument, ktorý píše uchádzač o zamestnanie. V životopise sa v stručnosti uvádzajú kontaktné údaje uchádzača, vzdelanie, pracovné skúsenosti (prax), znalosti (jazykové, ekonomické, osobnostné). Personalisti odporúčajú k životopisu pridať aj svoju fotografiu. Pomôckou ti môže byť aj vzor životopisu.

Živnosť – je najjednoduchšou formou podnikania. Ide o sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

  • Registrácia
    • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
    • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

30.03.2022

Poradňa pre zamestnávateľov inzerentov

Ako správne narábať s naším portálom a ako si získať, čo najviac brigádnikov? Poradňa nie je iba pre brigádnikov, ale i zamestnávateľov, ktorí to na našom portály ešte nepoznajú a potrebujú poradiť!

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis